Laatste nieuws

Ouders, meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Als u als ouder(s)/verzorger(s) problemen ondervindt bij het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd, kunt u dit melden bij het Juiste Loket.

Lees verder »

De Ruimte daagt leerlingen uit op weg naar de toekomst

De Ruimte biedt onderwijs, zorg en revalidatie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel. De leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 13 jaar.

 

 

 

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons gerust.

Locaties Heliomare Onderwijs

Onze locaties