Laatste nieuws

Vervolg financiering extra zorg EMB- leerlingen Leerweg 3

Op 9 april kwam de klankbordgroep bij elkaar en zijn afspraken gemaakt over vervolgstappen. Bijlage brief aan leerplichtambtenaar.

Lees verder »

Positieve stap financiering extra zorg EMB-leerlingen (Leerweg 3)

Op 2 april heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen rond de financiering van EMB-leerlingen. Met dank aan een aantal ouders van onze leerlingen die een intensieve lobby voerden richting politieke partijen.

Lees verder »

Vakantierooster 2015-2016

Lees verder »

De Ruimte daagt leerlingen uit op weg naar de toekomst

De Ruimte biedt onderwijs, zorg en revalidatie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel. De leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 13 jaar.

 

 

 

Jaarkalender

Ga naar kalender »

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons gerust.

Locaties Heliomare Onderwijs

Onze locaties