Laatste nieuws

Schoolgidsbijlage 2014 De Ruimte

Lees verder »

Vakantierooster 2014-2015

Lees verder »

Veilig en stimulerend onderwijs

In het prachtige Noord Hollandse Bergen ligt De Ruimte, school voor speciaal onderwijs. De Ruimte biedt onderwijs aan leerlingen met een cluster 3 indicatie.

Daarnaast verzorgt De Ruimte ambulante begeleiding aan leerlingen met een lichamelijke beperking in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. De Ruimte heeft een veilig leerklimaat waarbij een duidelijke structuur en openheid zorgen voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Zij worden aangesproken op hun mogelijkheden en leren omgaan met hun onmogelijkheden.

Vanaf augustus 2014 is op de Heliomare scholen een continurooster ingevoerd;
schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.45 - 14.30 uur.

Word vriend van Heliomare